Pozivanje grafičkog korisničkog interfejsa (GUI)

Veoma elegantan i lak metod povezivanja dva sistema, ogleda se u jednostavnom pozivu grafičkog korisničkog interfejsa (GUI) drugog sistema.

Na primer koristeći UT web klijent korisnik može izabrati objekat na GIS karti, a zatim klikom na dugme otvoriti odgovarajuću masku u SAP/PM, i tako prikazati dodatne informacije o ovom objektu ili pokrenuti neku funkciju u spoljnom sistemu (na primer otvaranje radnog naloga).

Ovo takođe radi i u suprotnom smeru: na primer SAP korisnik može kliknuti na dugme u okviru SAP korisničkog interfejsa, kojim bi se otvorio UT web klijent i pozicionirao kartu na izabrani objekat.

Uslov za front end integraciju jeste da su GIS i SAP (ili drugi spoljni sistem) međusobno povezani kroz back end integraciju.

ArcFM UT Front End Integracija

UT Front End Integracija