• Visoku vegetaciju
  • Neprohodne prostore
  • Nepristupačne terene
  • Rizične i opasne lokacije

Izazovi složenih terena

Koliko puta ste zaustavili premer suočeni sa gotovo nerešivim izazovima? 

  • Da li ste ikada stali pred visokom vegetacijom u kojoj GNSS ne radi, a viziranje na prizmu nije moguće?
  • Da li ste krčili neprohodnu vegetaciju, peli se na teško pristupačne lokacije, preskakali ograde i potoke, samo da bi izmerili nekoliko tačaka?
  • Koliko puta ste radili na opasnom terenu, veoma rizičnom po vašu ličnu bezbednost i bezbednost opreme?
  • Koliko puta posao niste obavili?

Naša usluga kao rešenje

Usluga skeniranja lidarom rešenje je za pomenute izazove. Za vas više ne postoje nepristupačni, neprohodni i opasni tereni.

Bilo da se radi o skeniranju površina ili koridora, prepreka nema. Naši dronovi će preleteti i skenirati šume, močvare, rudnike, kamenolome, odlagališta, reke, saobraćajnice, nadzemne vodove i drugo. Digitalni “blizanci” prostora visoke detaljnosti postali su dostupni na lokacijama koje niste mogli da zamislite. 

Preuzmite brošuru

Za više informacija i prezentaciju proizvoda pozovite nas 011 30 15 884 ili popunite formular.

Left ImageRight Image
Left ImageRight Image