Prikupljanje i ažuriranje podataka za GIS predstavlja kritičnu aktivnost za svaki informacioni sistem. Tek nova ili ažurna informacija pružaju osnovu za kvalitetne analize, donošenje pravovremenih i ispravnih odluka.

GNSS tehnologija predstavlja uređaje koje morate imati – instrumente za precizno pozicioniranje svake informacije koju donosite sa terena. Na raspolaganju je više serija robusnih terenskih računara sa ugrađenim GNSS prijemnicima ili spoljnim prijemnicima za modularno opremanje.

Uparite ih sa naprednim terenskim GNSS softverima za GIS i formirali se savršen komplet za prikupljanje podataka za GIS, prilagođen upravo vašim projektima.

Na kraju dodajmo i pomoćnu opremu, laserske daljinomere koji omogućuju često potrebna merenja dužina, nagiba, uglova, frontova. Povezani sa GNSS prijemnicima laserski daljinomeri omogućuju indirektno merenje koordinata udaljenih objekata, čime se formirali kompletan sistem za merenje i prikupljanje podataka u svakoj situaciji na terenu.