UT web klijenti

UT Server je potpuno zasnovan na Esri ArcGIS Server tehnologiji. AED-SICAD rešenje omogućuje web pristup svim tehničkim podacima u mreži, koje standardni GIS server nije u mogućnosti da pruži. Ova funkcionalnost obezbeđena je kroz web klijent aplikacije, koje prenose standardne procedure sa Desktopa i omogućuju njihovu primenu u web okruženju.

AED-SICAD obezbeđuje više UT klijent aplikacija ili Widget-a za ESRI Web App Builder:

 • JavaScript / HTML5 klijent (UTJSC)
 • Esri Web App-Builder (UT WebApp Viewer)
 • Widget-i za primenu sa Esri Application Builder for Silverlight

JavaScript / HTML 5 Client

Izdvajamo neke od ključnih funkcionalnosti JavaScript / HTML 5 klijenta:

 • Kontrola slojeva
 • Intuitivni upiti prelaskom miša iznad objekta (mouse-over tooltips)
 • Upiti i prikaz mrežnih objekata
 • Pretraživanje na osnovu adrese kili broja parcele, brza pretraga na osnovu jednog atributa, kao što je broj stanice i slično
 • Štampa visokog kvaliteta
 • Mrežne analize (povezanost, od izvora, ka izvoru, …)
 • Razna merenja.

Na raspolaganju su i proširenja za JavaScript / HTML 5 klijent:

 • Izmena alfanumeričkih podataka na webu
 • Planiranje i proračuni u mreži
 • Crtanje odmeranjima, dimenzionisanje, skiciranje

UT WebApp Viewer

Najnoviji klijent zasnovan je na tehnologiji Esri Web AppBuilder for ArcGIS, koja omogućuje lako kreiranje web aplikacije bez kodiranja.

Izuzetna prednost ovog klijenta je što se može koristiti na bilo kom uređaju: standardnom PC računaru, laptopu, iOS ili Android tabletima i telefonima. Na taj način IT administratori štete vreme i ne razvijaju posebne aplikacije za različite platforme, dok je korisnicima na raspolaganju jedna web aplikacija koju mogu koristiti sa bilo kojim uređajem, u birou ili na terenu.

UT WebApp Viewer sadrži UT widget-e koji omogućuju pregled svih podataka podržanih od strane UT Servera. Fleksibilan i praktičan, UT WebApp Viewer klijent predstavljaće dominantan alat za najveći broj korisnika, bez obzira na lokaciju sa koje pristupaju sistemu.