Tehnička podrška obuhvata skup aktivnosti kojima se korisniku pruža odgovarajuća pomoć u radu sa isporučenom opremom i softverom.
Tehničkom podrškom obuhvaćen je isporučeni hardver i softver koji se instalira direktno na uređajima ili na radnim stanicama.

U zavisnosti od potreba korisnika, tipa opreme, obima i složenosti usluga, razlikujemo tri nivoa tehničke podrške:

 • standardnu
 • proširenu
 • totalnu tehničku podršku.
Standardna tehnička podrška

Besplatna u prvoj godini od nabavke opreme, obuhvata seriju standardnih aktivnosti kojima se korisniku pruža pomoć u redovnom korišćenju opreme.

Proširena tehnička podrška

Proširena tehnička podrška predstavlja proširenje standardne podrške i sadrži:

 • standardnu tehničku podršku
 • mogućnost daljinskog pristupa uređajima, posredstvom usluge Trimble Assistant, čime se korisniku pruža pomoć odmah na terenu, upravo tamo gde je problem i nastao.

Zahvaljujući daljinskom pristupu i pomoći, korisnik je u mogućnosti odmah da nastavi sa radom, obezbeđujući velike uštede u vremenu i materijalnim troškovima nepotrebnih putovanja.

Totalna tehnička podrška

Kontakt:

 • Telefoni za podršku:
  011 30-15-884
  011 71-81-277 (Poljoprivreda)
 • E-pošta za podršku:
  podrska@livona.rs
 • Adresa za podršku i servis:
  Livona d.o.o.
  Bežanijskih ilegalaca 8
  11070 Novi BeogradTotalna tehnička podrška predstavlja maksimalnu korisničku podršku i uključuje: