Sistem za asistirano upravljanje visoke preciznosti

Trimble EZ-Pilot je sistem za asistirano upravljanje, sa elektromotorom visokog obrtnog momenta, montiranog direktno na vratilo ispod volana. EZ-Pilot koristi GPS/GNSS navigaciju sa Trimble navigatora CFX-750, FmX ili TMX-2050.

Karakteristike:

 • Trimble T3 tehnologija za terensku kompenzaciju po tri ose, zadržava tačnost pravca vozila pri kretanju po nagnutom ili neravnom terenu
 • Motor je postavljen centralno na vratilo volana, bez ometanja instrument table ili prostora za noge u kabini
 • Brz i precizan odziv elektromotora, omogućuje lak prilaz i praćenje navigacione linije
 • Elektromotor omogućuje nesmetano manuelno upravljanje, kada nije uključeno automatsko upravljanje
 • Veći obrtni moment, primenljiv i za vozila koja zahtevaju veću snagu za upravljanje
 • Smanjeni preklopi i razmaci, ušteda inputa, brži rad, manji zamor rukovaoca, brzi povrat investicije

Trimble EZ-Pilot Pro dostupan je uz sisteme Trimble GFX-750 i Trimble GFX-350. Uz pomoć naprednog NAV-900 kontrolera, Trimble EZ-Pilot Pro se po svojim funkcijama i performansama svrstava između sistema Trimble EZ-Pilot i Trimble Autopilot.

Ključna poboljšanja:

 • Minimalna brzina za aktivaciju sistema već od 0,8 km/h
 • Sistem ostaje uključen do 15 s po zaustavljanju vozila
 • Mogućnost vožnje unazad u trajanju od 15 s, od momenta zaustavljanja
 • Performanse držanja pravca duž navigacione linije identične kao kod naprednog Trimble Autopilot MD (Motor Drive) sistema
 • Mogućnost nadogradnje sistema na Trimble Autopilot MD, putem licence