Vrhunski sistem za upravljanje samohodnim poljoprivrednim mašinama

Trimble Autopilot je vrhunski GNSS/GPS sistem za automatsko upravljanje poljoprivrednim mašinama, za sve radne uslove, sve terene, mašine svih proizvođača. Autopilot upravlja vašim vozilom maksimalnom preciznošću, uz povećanje produktivnosti i u najzahtevnijim poljoprivrednim operacijama.

Kontroler Autopilot sistema, Trimble NavController III poseduje senzore nagiba za tri ose (T3 tehnologija) kompenzujući time GPS poziciju pri naginjanju i zanošenju traktora u svim pravcima.

Trimble Autopilot omogućuje veoma lako i precizno uvođenje mašine u prohod čak i pri velikim odstupanjima od pravca. Ima stabilne performanse pri ekstremno malim radnim brzinama, (od 0,07 km/h), kao i pri velikim radnim brzinama (do 40 km/h). Podržava upravljanje pri hodu unazad, što olakšava ulazak u novi prohod, sa nošenim radnim mašinama. Takođe pruža zvučna upozorenja za rukovaoca, koja povećavaju bezbednost u radu (npr. približavanje kraju prohoda).

Dostupne su tri Trimble Autopilot opcije:

  • Autopilot sa hidrauličkim upravljanjem, za vozila bez fabričke pripreme za automatsko upravljanje – Ugradnjom elektro-hidrauličkog ventila, Autopilot dejstvuje direktno na upravljački cilindar. Poseduje upravljački senzor, koji daje informaciju o trenutnom uglu prednjih točkova, što omogućuje pravovremeni odziv sistema.
  • Autopilot za vozila sa fabričkom pripremom za automatsko upravljanje – Koristi fabrički instaliran elektro-hidraulički ventil i senzore.
  • Autopilot Electric Motor Drive – Upravlja vozilom pomoću elektromotora na vratilu volana, uz performanse identične sistemu Autopilot sa hidrauličkim upravljanjem.

Trimble Autopilot sistem se može dalje nadograditi sistemima za precizno navođenje priključnih mašina ili kombajna:

  • TrueGuide – sistem za pasivno navođenje radnih mašina
  • TrueTracker – sistem za aktivno upravljanje radnim mašinama
  • RG-100 – sistem za navođenje na redove u žetvi, kod širokorednih kultura