Moćan softver za obradu podataka geodetskog premera

Trimble Business Center (TBC) je visoko automatizovani softver za obradu podataka geodetskog premera.

To je univerzalan softver za obradu podataka iz svih Trimble geodetskih uređaja, uključujući GNSS prijemnike, totalne stanice, digitalne nivelire, sisteme za terestričku i avio fotogrametriju.

Proceduralno je orijentisan i vodi vas kroz kompletan proces obrade podataka, počev od prenosa podataka iz uređaja ili uvoza iz spoljnih datoteka, preko obrade brojnim naprednim alatima, sve do izvoza u finalne dokumente za predaju investitoru ili vaše informacione sisteme. Tipične procedure su:

  • Geodetske mreže: Odredite koordinate najviše tačnosti izravnanjem samostalnih ili kombinovanih mreža, uključujući podatke merenja totalnom stanicom, nivelman ili GNSS merenja.
  • Od terena do rezutata: Lako kreiranje CAD izvoznih datoteka, direktno iz terenskih podataka.
  • Prikupljanje podataka za GIS: Uredite i izvezite vaše podatke premera (pozicije i atribute) u formate pogodne za GIS softvere.
  • Obeležavanje u građevinarstvu: Sa lakoćom pripremite podatke za obeležavanje na terenu, primenom Trimble uređaja sa softverom Trimble Access ili Trimble sistemima za kontrolu mašina.
  • Aero ili terestrička fotogrametrija: Obradite sve podatke terestričkog snimanja tehnologijom Trimble Vision ili aero snimanja Trimble bespilotnim sistemima, do finalnih georeferenciranih fotografija, ortofoto planova, digitalnih modela površina, oblaka tačaka i drugih izvedenih rezultata.

Pregledan, logičan i funkcionalan interfejs omogućuje lak izbor potrebnih alata i funkcija za obradu podataka. Između ostalih na raspolaganju su izravnanja optičkih i nivelmanskih vlakova snimljenih Trimble ili drugim totalnim stanicama i nivelirima, obrada GNSS vektora merenih jednofrekventnim ili multifrekventnim prijemnicima, izravnanje kombinovanih geodetskih mreža, automatsko spajanje linija zahvaljujući inteligentnom kodiranju, modeliranje terena i kreiranje izohipsi, projektovanje saobraćajnica i površi uz proračun elemenata za obeležavanje, pregled fotografija snimljenih u toku premera tehnologijom Trimble VISION, obrada podataka premere terestričkim fotogrametrijskim sistemom Trimble V10 ili bespilotnim sistemima Trimble UX5 ili ZX5, uz izvoz podataka u brojne formate datoteka ili štamane izveštaje prema vašim zahtevima.

 

Trimble Business Center je raspoloživ u tri izdanja – Basic, Complete i Advanced – pri čemu svako naredno izdanje proširuje osnovnu funkcionalnost. Na raspolaganju su i dodatni opcioni moduli koji donose nove specifične funkcije namenjene posebnim zadacima ili mernim uređajima:

  • TBC Basic
  • TBC Complete
  • TBC Advanced
  • TBC Advanced Drafting Module
  • TBC Photogrammetry Module.