Proširenja UT for ArcGIS

Zahvaljujući posebnim aplikacijama moguće je proširiti funkcionalnost sistema UT for ArcGIS.
Na raspolaganju su sledeća proširenja (ekstenzije):