Data Quality Manager

Za efikasno i pravilno upravljanje infrastrukturnom mrežom, od najvećeg je značaja kvalitet podataka. Podaci moraju biti provereni i potvrđeni, naročito ako se uvoze iz spoljnih sistema.

UT Data Quality Manager (DQM) je moćan alat za testiranje podataka prema zadatim pravilima, kojim se može izvršiti temeljna provera podataka na osnovu različitih kriterijuma i scenarija. Alat omogućuje prilagođavanje i proširivanje scenarija kojim se izvršavaju opšte ili specifične kontrole.

Primer testiranja:

  • Linija mora biti povezana sa čvorom (prikazati sve linije otvorenih krajeva)
  • Proveriti da li su popunjena sva zahtevana polja .
  • Atributi moraju biti odgovarajućeg tipa
  • Atributi moraju biti mapirani saglasno strukturi baze podataka
  • Itd.

Objekti za proveru mogu biti interaktivno izabrani na karti ili mogu biti rezultat raznih pretraživanja, mrežnih ili drugih prostornih analiza.

Jednom kada su pravila kontrole definisana i kada je izabran željeni skup podataka, provere se mogu izvršiti. Rezultati se prikazuju u različitim oblicima:

  • Pregledni spisak ustanovljenih nepravilnosti, njihovoj ozbiljnosti i lokaciji
  • Log datoteke
  • Lista radnih naloga: Za svaki defekt GIS ekspert može prikazati objekat na karti, ispraviti grešku i zatvoriti nalog.

UT Data Quality Manager može se pokrenuti na više načina: izborom opcije direktno iz UT Editora ili kao samostalni spoljni softver. Takođe se može pokrenuti u batch režimu da izvrši brojne analize tokom noći.