Trimble GNSS uređaji za GIS namenjeni su prikupljanju novih ili ažuriranju postojećih podataka za GIS.

Integrisani ili modularni sistemi

Na raspolaganju su modeli sa integrisanim GNSS prijemnikom (Trimble Geoexplorer, Trimble Juno i Trimble Yuma ) ili spoljni senzori za modularno opremanje (Trimble R1 GNSS i Trimble R2 GNSS). Bilo koji uređaj da izaberete, odlikuju ih sledeće ključne osobine:

 • robusna konstrukcija prilagođena najtežim terenima i uslovima rada
 • tačnost pozicioniranja od centimetra do metra za merenja u različitim oblastima primene
 • bežične komunikacije velike brzine za stalni pristup Internetu
 • interne kamere za fotodokumentaciju
 • opcioni interni ili spoljni laserski daljinomeri za indirektna merenja.

Oblasti primene

Na vama je da izaberete potrebnu tačnost i funkcionalnost, dodate odgovarajući terenski GNSS softver i opremljeni ste za najrazličitije GIS projekte.

Nove primene i projekti otvaraju se svakodnevno, pored već dobro poznatih oblasti primene kao što su: GIS javnih i komunalnih službi, telekomunikacije, elektroprivreda, urbanizam, šumarstvo, poljoprivreda, kartiranje prirodnih resursa, ekološke studije, evidencija nepokretnosti, opšta dentifikacija objekata na terenu, vojne i policijske primene, saobraćaj, turizam, evidencija posebnih lokacija i tačaka od interesa, lična i navigacija iz vozila, …

Profesionalni GNSS uređaji za GIS namenjeni su profesionalnoj primeni – ozbiljnim GIS koji zahtevaju precizne pozicije, pouzdane podatke i dostavu sa terena u najkraćem roku. Vaš projekat je upravo takav i zaslužuje maksimalnu podršku u vidu pouzdanih uređaja koji rade ono što treba i onda kada treba.

Prednosti profesionalnih GNSS za GIS

Danas kada većina komercijalnih mobilnih uređaja ima mogućnost grubog pozicioniranja, važno je istaći koje su prednosti profesionalnih GNSS uređaja i zašto je vašem GIS-u potreban upravo Trimble GNSS :

 • Viša tačnost !
 • Prijem korekcija sa AGROS ili drugih GNSS korekcionih sistema.
 • Mogućnost naknadne DGPS obrade (postprocessing)
 • Profesionalan softver posebno prilagođen GIS aplikacijama i procedurama rada.
 • Evidencija GIS atributa
 • Fotografije kao atributi
 • Prikaz pozadinskih karata (ortofoto snimci, dxf podloge, skenirane karte,…)
 • Indirektna merenja – laserska i druga odmeranja
 • Prijem podataka sa spoljnih senzora (tragači kablova, dubinomeri,…)