Ključne koristi: 

 • Zaštita potopljenih i blatnjavih parcela 
 • Zaštita visokih useva 
 • Zaštita gustih krošnji i biljnih sklopova 
 • Zaštita vrhova krošnji visokih stabala 
 • Nema oštećenja zbog stalnih tragova 

Zaštita bilja poljoprivrednim dronom 

Višednevne kiše otežavaju pristup parcelama i pogoduju razvoju bolesti biljaka. Kiša natapa parcele, firmiraju se vodoležine, njive postaju neprohodne. Pristupni putevi se pretvaraju u kaljuge, blato zaustavlja traktore, zarobljava prskalice. Zaštita stoji.  

 • Da li ste se ikada suočili sa ovim scenariom?  
 • Koliko puta ste posmatrali svoje useve i zasade, nemoćni da ih zaštitite, jer su prskalice i atomizeri zaglavljeni u blatu?  
 • Koliko puta ste izostavli zaštitu kada su usevi prerasli vaše prskalice? 

Rešenje je pred vama: Livonina usluga prskanja iz drona.  

Naši dronovi će spasiti vašu sezonu i sačuvati vam prinos i profit. 

Za naše dronove ne postoje prepreke. Preleteće blato i potopljene parcele, zaštitiće vaše useve kada klasična prskalica ne može da se koristi. Poleteće iznad visokih useva i zasada, okrenuće listove sa svih strana, uspešno ih zaštititi. Nedostupne vrhove visokih krošnji učiniće dostupnim kao nikada do sada.  

Za realizaciju usluge koristimo poljoprivredne dronove XAG.  Oblasti primene su ratarstvo, voćarstvo, povrtarstvo, vinogradarstvo, hortikultura, šumarstvo. 

Za više informacija i prezentaciju proizvoda pozovite nas 011 30 15 884 ili popunite formular.

Dron XAG P100 Pro

Potopljene njive

Blato ili suvišna voda u parceli zaustavljaju traktore i klasične prskalice. Dron će preleteti vodu i blato i zaštititi useve gde god bili.  

Visoki usevi

Kada usevi prerastu određenu visinu, korišćenje klasičnih prskalica postaje nemoguće i nameće se primena samohodnih prskalica visokog klirensa. Njihova cena je visoka, a za rentu su često nedostupne. Dron će poleteti iznad visokih useva, svojim elisama razgrnuti biljke i uspešno ih zaštititi.  

Guste i visoke krošnje

Gusti zasadi u voćnjacima i rasadnicima ozbiljan su izazov atomizerima. Prskanjem sa visine dron će zaštititi ranije nedostupne vrhove krošnji, a snažnim potiskom svojim elisama zaštitiće i listove u gusto zbijenim sklopovima.  
  Ratarstvo – niski usevi

  Ratarstvo – visoki usevi

  Voćarstvo

  Vinogradarstvo

  Hortikultura

  Šumarstvo