Korekcioni signali i tačnost navigatora za poljoprivredu

Trimble TMX-2050, GFX-750 i CFX-750 GNSS navigatori su modularni. Njihova tačnost i funkcionalnost se može nadograđivati. Dostupna su 3 nivoa tačnosti: osnovni, srednji i visoki.

Korekcioni signali osnovnog nivoa tačnosti se koriste za operacije manje zahtevne po pitanju tačnosti uklapanja prohoda. Ovi signali se koriste za manuelno navođenje i automatsko upravljanje.

Za korišćenje signala srednjeg i visokog nivoa tačnosti imperativ je automatsko ili asistirano upravljanje, kako bi se deklarisana tačnost ostvarila u praksi.

Za najzahtevnije poljoprivredne operacije preporučujemo visoki nivo tačnosti i RTK korekcioni signal. RTK korekcioni signal se dobija na dva načina:

Za korisnike Trimble navigacionih sistema koji rade sa RTK signalom, dostupna je xFill™ tehnologija, koja omogućuje besprekidan rad u slučaju prekida prijema signala sa GNSS bazne stanice ili VRS mreže permanentnih stanica.

Izaberite nivo tačnosti i korekcioni signal koji najviše odgovara vašim potrebama:

Korekcioni signal Tačnost uklapanja prohoda Neophodan nivo tačnosti navigatora
EGNOS 15-20cm Osnovni
RangePoint RTX 15cm Osnovni
OmniSTAR XP 8-10cm Srednji
OmniSTAR HP 5-10cm Srednji
CenterPoint RTX 4cm Srednji
RTK 2.5cm Visoki