Osnovni garantni rok obuhvata period od 12 ili 24 meseci počev od dana isporuke opreme, zavisno od vrste isporučene opreme.

Produžena garancija obuhvata garantni period ugovoren po isteku osnovne garancije. Ukupno trajanje osnovne i produžene garancije ne može biti duže od 36 meseci.

U periodu važenja garancije korisnik ima pravo na preventivni pregled opreme u cilju redovnog održavanja ili odobrenja produžetka garancije.

Kontakt:

 • Telefoni za podršku:
  011 30-15-884
  011 71-81-277 (Poljoprivreda)
 • E-pošta za podršku:
  podrska@livona.rs
 • Adresa za podršku i servis:
  Livona d.o.o.
  Bežanijskih ilegalaca 8
  11070 Novi Beograd