Ekonomičan, praktičan, univerzalan GIS alat

Global Mapper je moćna i pristupačna GIS aplikacija sa bogatim skupom alata za pregled i obradu prostornih podataka i podrškom za gotovo sve formate datoteka.

Svestran i praktičan, predstavlja idealan dopunski alat za GIS profesionalce ili samostalan softver za GIS entuzijaste. Global Mapper zauzima jedinstveno mesto na tržištu i predstavlja nezaobilazan alat za svakog GIS stručnjaka.

Izuzetna funkcionalnost za pregled i konverzije brojnih formata:

 • Uvezite, prikažite, izmenite i izvezite gotovo sve postojeće tipove prostornih podataka (vektor, raster, visine, 2D, 3D, prostorne baze podataka)
 • Direktno merite koordinate, dužine, površine, zapremine
 • Povežite, rasporedite, konvertujte, podelite na mozaik, promenite projekciju i štampajte zadivljujuće karte
 • Izvezite i podelite podatke sa velikim brojem GIS ili CAD sistema
 • Podrška za preko 200 formata za prostorne tipove podataka uz stalno dodavanje novih
 • Pristup desetinama besplatnih izvora podataka na Internetu (aero snimci, topografske karte, digitalni modeli visina za ceo svet)
 • Alati za rektifikaciju omogućuju uvoz bilo koje podržane raster datoteke ili PDF dokumenata, georeferenciranje i kreiranje novog prostornog sloja.

Pored lakog pregleda i konverzije formata, Global Mapper poseduje brojne funkcije za napredne GIS analize:

 • Modeliranje poplava
 • Kreiranje izolinija
 • Analiza oticaja voda
 • Izdvajanje prelomnih linija terena
 • Proračun vidljivosti
 • Poređenje ili kombinovanje terena
 • Proračun zapremina između
 • Poduzni profili i linije dogledanja za proracun snage signala.

Global Mapper preporučujemo kao nezaobilazan alat u radu sa bespilotnim sistemima, za brzi pregled ortofotoa, modela terena i oblaka tačaka, uz prateće konverzije u izabrane formate.

Za vaše testiranje, na raspolaganju je probna verzija softvera, sa potpunom funkcionalnošću u trajanju od 30 dana.

Kliknite da pogledate još slikaKliknite da pogledate još slika

(kliknite na sliku)