UT Editor – desktop klijent za uređivanje podataka

Unos i uređivanje podataka je najčešći zadatak u GIS-u. Korisnici očekuju maksimalnu podršku, pojednostavljene komplikovanih zadataka, automatizaciju često korišćenih funkcija, kontrolu kvaliteta prilikom unosa i slično.

UT Editor pruža brojne funkcije koje omogućuju efikasan unos podataka uz poštovanje zadatih procedura i osiguranje potrebnog kvaliteta:

 • Inteligentni sistem uređivanja podataka za automatski unos atributa (podrazumevane vrednosti atributa, kataloške liste, dozvoljene vrednosti, prioriteti, …)
 • Hijerarhijske relacije između objekata
 • Praćenje životnog ciklusa objekata (status, ispravnost, kvarovi, planirano, van upotrebe, …)
 • Različiti kartografski prikazi za iste objekte (izvedeno stanje, pregledna karta, šematski prikazi, …)
 • Object Manager za administraciju i validaciju podataka o objektima
 • Detaljan prikaz unutrašnjosti postrojenja (trafo stanice sa svim elementima i slični objekti)
 • Poprečni preseci vodova, trasa, zaštitnih cevi, kanala za polaganje instalacija
 • Inteligentno uređivanje sa šablonima za kreiranje tipskih objekata
 • Brojne funkcije za dimenzionisanje i crtanje objekata na osnovu odmeranja
 • Generator internih ili zakonom propisanih izveštaja
 • Uređivanje podataka u zavisnosti od razmere (na primer različita gustina prikaza u gradskom jezgru)
 • Sva podešavanja i kataloške vrednosti su u bazi podataka, uz jednostavnu mogućnost izmene.

 

ArcFM UT Editor

UT Editor – desktop klijent za unos i izmenu podataka