Napredni sistemi za preciznu poljoprivredu

Pored GNSS/GPS navigatora i sistema za automatsko upravljanje, Trimble Agriculture, kao svetski lider, nudi sve sisteme za preciznu poljoprivredu koje današnja tehnologija poznaje. Na raspolaganju su napredna rešenja za postizanje vrhunskih rezultata:

  • Trimble Field-IQ sistem za preciznu primenu inputa (mineralnog đubriva, semena, hemijskih sredstava) – Omogućuje kontrolu doziranja inputa sa konstantnom ili varijabilnom normom, automatsko uključivanje/isključivanje sekcija mašine
  • Trimble GreenSeeker ručni senzor stanja useva – Skeniranjem listova biljaka izračunava vrednost NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), na osnovu čega se određuje potreba biljaka za azotom, prema kulturi i željenom prinosu
  • Trimble GreenSeeker sistem za preciznu prihranu tečnim ili granularnim azotnim đubrivom – U jednom prohodu, sistem skenira biljke optičkim senzorima, na osnovu vrednosti NDVI izračunava potrebnu količinu azota i dozira odgovarajuću količinu azotnog đubriva
  • Trimble WeedSeeker sistem za tačkasto prskanje – Pomoću optičkih senzora detektuje korov i uključuje prskanje samo na mestima gde ima korova. Eliminiše nepotrebno prskanje celokupne površine parcele, štedi do 80% herbicida
  • Trimble Yield Monitoring sistem za praćenje prinosa i procenta vlage na kombajnu – generiše karte prinosa, koje pokazuju razlike u prinosu na pojedinim delovima parcele
  • Trimble FieldLevel II sistem za ravnanje zemljišta – Pomoću GNSS RTK prijemnika montiranih na skreper ili ravnjaču, FieldLevel II kartira reljef parcele, proračunava parametre za najoptimalnije ravnanje, a zatim automatski kontroliše visinu noža skrepera ili ravnjače, za pravilno formiranje nagiba parcele
  • Trimble Grade Control sistem za ravnanje zemljišta – laserska 2D automatska kontrola visine noža skrepera ili ravnjače, pomoću laserskih prijemnika montiranih na nož i rotacionog lasera sa automatskim podešavanjem nagiba
  • Trimble WM-Drain sistem za drenažu – Kartiranje reljefa, formiranje 3D drenažnog modela i precizno polaganje drenažnih cevi pomoću GNSS RTK prijemnika
  • Trimble Irrigate-IQ sistem za precizno navodnjavanje – sistem za praćenje radnih parametara pivot zalivnih sistema, isključenje navodnjavanja (na mestima sa viškom vode) i varijablino navodnjavanje