Livona d.o.o. je jedini ovlašćeni Trimble servis u Srbiji.

Ovlašćeni servis vrši proveru uređaja i njegovo servisiranje u hardverskom ili softverskom delu.

Po uvozu opreme, svi uređaji prolaze detaljnu proveru u Livona servisu, kao poslednju kontrolu pred isporuku kupcima.

Troškovi servisiranja u garantnom roku padaju na teret Trimbla. Prilikom servisiranja uređaja u vangarantnom roku, utrošen rad i rezervni delovi plaćaju se prema zvaničnom Trimble cenovniku, na dan izvršenja usluge.

Godišnji preventivni pregled opreme

Preventivni pregled opreme podrazumeva procedure kojima se proverava stanje opreme i ispravnost uređaja u cilju redovnog godišnjeg održavanja ili odobrenja produžene garancije.

Po potrebi uređaj se servisira, instalira i konfiguriše neophodan softver. Ukoliko je eventualni kvar u saglasnosti sa uslovima korišćenja u garantnom roku, troškovi servisiranja pokriveni su garancijom U suprotnom, troškovi servisiranja i rezervnih delova fakturišu se posebno.

Zamenski uređaj

Na zahtev korisnika, u periodu servisiranja, privremeno se može iznajmiti zamenski uređaj. Eventualno korišćenje zamenskog uređaja posebno se ugovara i fakturiše.

Kontakt:

 • Telefoni za podršku:
  011 30-15-884
  011 71-81-277
 • E-pošta za podršku:
  podrska@livona.rs
 • Adresa za podršku i servis:
  Livona d.o.o.
  Bežanijskih ilegalaca 8
  11070 Novi Beograd