Rešenja za preciznu setvu

Precision Planting (Tremont IL, SAD) je tehnološka kompanija koja se bavi naprednim rešenjima precizne poljoprivrede, sa fokusom na rešenja za preciznu setvu i primenu inputa u setvi, kao i na rešenja za praćenje prinosa na kombajnima.

Precision Planting je jedan od najpoznatijih brendova u poljoprivredi u SAD, sa udelom od 42% na tržištu preciznih sejalica u SAD i mrežom od preko 400 distributera u svetu.

Ponuda kompanije Precision Planting se dominantno zasniva na nadogradnji postojećih sejalica modulima za održavanje dubine setve, razmak biljaka u setvi i različitih senzora. Pored toga, moguće je i naručivanje kompletnih sejalica po želji kupaca. Glavni cilj Precision Planting rešenja za setvu su maksimalna singulacija od preko 99%, precizna populacija i ujednačeno i pravilno nicanje biljaka.

Precision Planting poseduje naučno-istraživački centar  površine 100 ha na kome se, pre plasiranja na tržište, vrše detaljna testiranja najnovijih poljoprivrednih tehnologija i tehnika gajenja biljaka.

Precision Planting oprema je modularnog tipa. U zavisnosti od potreba i postojeće opreme na sejalici, moguća je instalacija pojedinih modula izabranih od strane korisnika.

Izdvajamo sledeća rešenja:

  • Delta Force – rešenje za precizno održavanje dubine setve
  • FurrowForce – zagrtač brazde
  • SmartFirmer – senzor za preciznu setvu
  • vDrive – elektro pogon setvenog aparata
  • SpeedTube – sistem za ulaganje semena
  • Monitor 20|20 Gen 3 –  kontroler precizne setve

Delta Force – rešenje za precizno održavanje dubine setve

Precision Planting Delta Force je hidraulični sistem za precizno održavanje dubine setve, bez obzira na razlike u tvrdoći zemljišta.

Umesto opruga ili vazdušnih jastuka koji kod sejalica održavaju dubinu, ugrađuju se hidraulični cilindri, pomoću kojih se, učestalošću od 5 Hz, automatski reguliše sila pritiska setvene sekcije na tlo. Time se održava savršeno prijanjanje sejalice za zemljište i dubina setve.

Maksimalna sila pritiska na tlo je 295 kg, a maksimalna sila podizanja 225 kg.


Furrow Force – zagrtač brazde

Precision Planting FurrowForce predstavlja novu generaciju dvostepenih zagrtača brazde.

Zadatak ovog alata je optimalno zatvaranje brazde najpre sečenjem i rastresanjem zidova brazde prvim nazubljenim točkovima, a zatim blago sabijanje zemljišta setvene brazde iznad semena.

Rezultat je zemljište idealne strukture i povoljnih vodno-vazdušnih osobina za klijanje, nicanje i dalji nesmetan razvoj biljaka.


SmartFirmer – senzor za preciznu setvu

Precision Planting SmartFirmer je senzor koji u istom prohodu sejalice očitava procenat vlage u zemljištu, temperaturu zemljišta, procenat organske materije, čistoću brazde od žetvenih ostataka, kapacitet izmenljivih katjona (CEC).

Na osnovu dobijenih podataka podešavamo dubinu setve na nivo gde je optimalna vlaga za naš usev, agresivnost čistača brazde.

Takođe, dobijene mape sadržaja organske materije mogu se koristiti za kreiranje mapa za varijabilnu primenu đubriva.

SmartFirmer


vDrive – elektro pogon setvenog aparata

Precision Planting vDrive je elektromotor koji je srž sistema za upravljanje setvom i primenu insekticida.

vDrive sistem obezbeđuje nezavisno upravljanje svakom setvenom sekcijom pojedinačno iz kabine, radi dobijanja precizne populacije semena, automatskog isključivanja pojedinih sekcija pri nailasku na već zasejanu površinu, varijabilne setve, identičnog razmaka i broja biljaka na zakrivljenim terenima, multihibridne setve.

Korišćenjem vDrive rešenja unapređujemo sejalice i olakšavamo rad bez složenog mehaničkog sistema prenosa sa lancima, lančanicima, spojnicama, ležajevima i ostalim sklopovima.


SpeedTube – sistem za ulaganje semena

Precision Planting SpeedTube je trenutno najbolje rešenje za setvu pri većim radnim brzinama, uz maksimalnu preciznost setve.

SpeedTube omogućuje rad sa brzinama od 10 do 16 km/h i ujednačenost setve iznad 99%, što predstavlja revoluciju u svetu poljoprivrede.

Prednost je u konstrukciji SpeedTube uređaja koji nežno prihvata seme sa setvenog diska i smešta ga na transportnu traku sa lopaticama i spušta na dno brazde, na definisani razmak, bez odbijanja semena. Uz SpeedTube postiže se savršeni sklop biljaka.

Brzina i preciznost setve sa SpeedTube uređajem obezbeđuju završetak setve na vreme u optimalnim vremenskim intervalima, sa uštedama na semenu, gorivu i radnim satima.


Monitor 20|20 Gen 3 –  kontroler precizne setve

Precision Planting 20|20 Gen3 je monitor neophodan za kontrolu rada modula svake setvene sekcije pojedinačno.

Upravljanje sejalicom se vrši na osnovu preciznih informacija o stanju zemljišta koje dobijamo od senzora (temperatura, vlaga, procenat organske materije, čistoća brazde, otpor zemljišta, …).

20|20 Gen3 direktno kontroliše rad svih modula, tako da iz kabine traktora možemo prilagođavati pritisak sekcije na zemljište, populaciju, jačinu vakuuma u setvenom aparatu, primenu tečnog đubriva i insekticida. Ovim postižemo idealnu dubinu setve, razmak i populaciju zdravih biljaka.

Na osnovu mapa koje se čuvaju u uređaju za svaki zemljišni parametar, moguća je izrada mapa za varijabilnu primenu đubriva.