Sistem za kontrolu doziranja inputa

Trimble Field-IQ je sistem za preciznu primenu inputa. Uz kontrolu norme i sekcija na mašinama, Trimble Field-IQ obezbeđuje tačno doziranje hemijskih sredstava, semena ili mineralnog đubriva prema potrebi, uz maksimalno smanjenje preklapanja u radu.

Trimble Field‑IQ upravlja sekcijama i sistemima doziranja sejalica, raspača ili prskalica, uz prikaz opcija za podešavanje na ekranu navigatora Trimble TMX-2050, Trimble FmX, ili Trimble CFX-750.

Trimble Field‑IQ u potpunosti men ja fabrički kompjuter mašine, uz dodatno proširenje funkcija.

Ključne funkcije:

  • Automatsko uključivanje/isključivanje do 48 sekcija u zavisnosti od trenutne GPS pozicije mašine u odnosu na tretiranu površinu.
  • Kontrola doziranja inputa sa konstantnom ili varijabilnom normom

PRSKANJE

Primenom Trimble Field-IQ sistema na prskalicama ostvaruje se automatska regulacija protoka i kontrola pojedinačnih sekcija. Ovim se izbegava štetno dvostruko tretiranje useva hemijskim sredstvima, kao i nepotrebno prskanje izvan granica parcela. Opciono, Field-IQ može automatski održavati visinu grana prskalice paralelno u odnosu na teren.

SETVA

Trimble Field-IQ sistem u setvi obezbeđuje pravilan vegetacijski prostor uz kontrolu populacije i singlulacije semena, kao i automatskog uključivanja/isključivanja setvenih sekcija. Čak i za sejalice bez fabričkih spojnica, nudimo Trimble TruCount pneumatske spojnice za pojedinačno uključenje setvenih sekcija.

ĐUBRENJE

Različit prinos na pojedinim delovima parcele, određen uz pomoć Trimble Yield Monitoring sistema na kombajnu, može ukazati da zemljište na jednoj proizvodnoj parceli nema potrebu za ujednačenim đubrenjem na celoj površini. Uzorkovanje i detaljna analiza često potvrđuju ovaj problem. Ovako dobijene karte prinosa ili kvaliteta zemljišta se u Farm Works Mapping softveru koriste za kreiranje karata za varijabilno doziranje đubriva.

Pripremljene karte se dalje prenose na Trimble navigatore, koji preko Trimble Field-IQ sistema komanduju rasipačem, kako bi svaki deo parcele dobio potrebnu količinu mineralnog đubriva. Ovim eliminišemo nepotrebno prekomerno rasipanje i ostvarujemo značajne uštede, uz dodatnu brigu o životnoj sredini.

(kliknite na sliku)