GNSS softveri za GIS su namenjeni prikupljanju GIS podataka na terenu i njihovoj daljoj obradi na putu do vašeg GIS.

Terenski softver

Uloga terenskog softvera je da maksimalno olakša prikupljanje podataka na terenu, uključujući koordinate objekta i njegove atribute. Softver takođe prikazuje digitalnu kartu, omogućuje upite nad objektima, navigaciju, prikupljanje novih ili ažuriranje postojećih podataka uz razna merenja na ekranu ili sa pomoćnim instumentima (laseri).

U zavisnosti od namene i odabranih Trimble GNSS uređaja na raspolaganju su sledeći softveri:

  • Trimble Terrasync – za najvišu tačnost pozicije i rad sa naknadnom diferencijalnom korekcijom. Zahteva naknadnu obradu softverom Trimble Pathfinder Office. Preporučen izbor za uređaje serije Trimble Geoexplorer. Softver podrazumeva trajnu licencu vezanu za serijski broj uređaja.
  • Trimble Terraflex – za lako prikupljanje podataka i automatsko izveštavanje sa terena u realnom vremenu (slanje podataka u biro preko Trimble Terraflex oblaka). Radi na bilo kom operativnom sistemu i uređaju. Ne podržava naknadnu diferencijalnu korekciju. U zavisnosti od uređaja podržava SBAS, AGROS ili druge vidove diferencijalne korekcije u realnom vremenu. Trimble Terraflex je zasnovan na godišnjoj pretplati, obnavlja se svake godine i može se koristiti sa bilo kog uređaja.
  • Digiterra Explorer – fleksibilan softver za mobilni GIS. Omogućuje prikupljanje ili ažuriranje podataka na terenu. Prikazuje brojne offline/online GIS slojeve različitih fomrata. Omogućuje navigaciju po bilo kom podatku iz GIS slojeva, merenja na terenu, razna merenja po ekranu, prikupljanje i ažuriranje podataka. Radi sa koordinatama u realnom vremenu i ne podržava naknadnu diferencijalnu korekciju. Softver ima trajnu licencu koja se može prenositi na različite uređaje.

Softver za naknadnu obradu

Veoma često na terenu nije moguće obezbediti visoku tačnost u realnom vremenu, zbog nedostupnosti izvora diferencijalne korekcije. U tom slučaju potrebna je naknadna obrada i to je ključna funkcija softvera Trimble Pathfinder Office, koji se koristi u paru sa terenskim softverom Trimble Terrasync. Ovaj komplet softvera neizbežan je pratilac serije uređaja Trimble Geoexplorer i omogućuje najvišu pozicionu tačnost uz veoma fleksibilno dizajniranje ekranskih formulara za unos podataka i definisanje procedure rada na terenu.

Livona Terraflex Download Client / Server

Za potrebe jednostavnijeg rada u Trimble Terraflex oblaku i olakšanog preuzimanja podataka sa Trimble Terraflex servera, razvili smo posebnu klijent aplikaciju Livona Terraflex Download Client. Za razliku od Trimble Terraflex Web servisa omogućeno je preuzimanje podataka u više formata, njihovo filtriranje i automatsko ažuriranje slojeva u vašoj GIS bazi podataka, sve to direktno sa vašeg desktopa bez pristupanja Terraflex nalogu.

Livona Terraflex Download Server automatizuje procese preuzimanje podataka sa Trimble servera i može se podesiti da ih preuzima u bilo koje zadato vreme i smešta na bilo koje odabrano mesto, uključujući sve fotografije koje ste snimili na terenu. Tako primenom Livona Terraflex Servera i Trimble Terraflex terenske aplikacije možete osigurati potpuno automatsko slanje podataka sa terena i uvoz u vaš GIS.

Pozovite nas za više informacija i demonstraciju proizvoda.