UT for ArcGIS – Arhitektura sistema

UT for ArcGIS je profesionalni paket softvera visoke funkcionalnosti, koji sadrži rešenja za mobilni GIS, web GIS rešenja za pregled i distribuciju geografskih podataka na korporativnom ili regionalnom nivou, veoma napredna desktop rešenja za crtanje i unos podataka o infrastrukturnim mrežama, zatim rešenja za planiranje i integraciju sa drugim IT sistemima (na primer ERP, SCADA, mrežni proračuni). Sve komponente zasnovane su na vodećoj svetskoj GIS tehnologiji, kompanije Esri.

  • Server – UT web usluge za pristup vašim podacima
  • Integrator – povezivanje sa spoljnim IT sistemima
  • Full Desktop – vrhunski GIS alat za unos, uređivanje i analizu podataka
  • Smart Desktop – lake aplikacije za pregled podataka, njihovu izmenu i rad na terenu (mobilni GIS)
  • Web klijenti – napredni GIS portali za web pristup na bilo kom uređaju (desktop, tablet, mobilni telefon)

Na raspolaganju je i više proširenja, dodatnih aplikacija namenjenim posebnim zadacima:

UT for ArcGIS je zasnovan na jedinstvenom univerzalnom modelu podataka za razne infrastrukturne mreže (multi-utility data model), koji se može proširivati i prilagođavati vašim potrebama. Zahvaljujući jedinstvenim mogućnostima konfigurisanja, može se prilagoditi za rad u korporativnom okruženju sa malim brojem korisnika, do regionalnih instalacija koje pokrivaju delove ili teritoriju cele države.

ArcFM UT arhitektura

UT for ArcGIS arhitektura