Vrhunska automatska totalna stanica sa integrisanom kamerom i
3D skenerom

Totalna stanica Trimble S7 kombinuje funkcije skeniranja, fotografisanja i geodetskog premera u jednom instrumentu. Sada je dovoljno imati samo jedan uređaj za sve tipove merenja i prikupljanja podataka na terenu. Precizno merite, kreirajte 3D modele, snimite sveobuhvatnu foto dokumentaciju radilišta, oblake tačaka i više, koristeći Trimbe S7, terenski softver Trimble Access™ i softver za naknadnu obradu Trimble Business Center office.

Ključne osobine:

  • Geodetski premer, fotografije i 3D skeniranje u jednom moćnom rešenju
  • Unapređena tehnologija Trimble VISION za video robotik kontrolu, foto dokumentaciju projekata i fotogrametrijska merenja
  • Trimble DR Plus daljinomer velikog dometa i superiorne tačnosti
  • Web usluge Locate2Protect za zaštitu od krađe i nadzor instrumenta u realnom vremenu, kao i Trimble InSphere za evidenciju i upravljanje kompletnom opremom u preduzeću
  • Kompletno rešenje teren-biro za brzo merenje i obradu podataka
  • Laka integracija sa Trimble V10 Imaging Rover i GNSS prijemnicima za integrisani sistem premera

Upravljajte vašom imovinom 24/7

Sa tehnologijom Trimble Locate2Protect u svakom trenutku znaćete gde vam se nalazi oprema uz automatske alarme u slučaju napuštanja radilišta, pada instrumenta ili nepažljive upotrebe.

Sistem Trimble InSphere™ Equipment Manager je web usluga namenjena firmama koje poseduju više opreme i više ekipa. Omogućuje jedinstvenu evidenciju instrumenata, praćenje ažurnosti internog softvera instrumenta ili terenskog softvera, vodi računa o trajanju licenci i obaveštava vas ukoliko ih treba obnoviti.

Zahvaljujući uslugama Trimble InSphere Equipment Manager i Trimble Locate2Protect, možete biti mirni znajući da je oprema potpuno ažurna, ispravna i gde se nalazi.

Kliknite da pogledate još slika uređajaKliknite da pogledate još slika uređaja

(kliknite na sliku)