Pojednostavite vaše svakodnevne geodetske zadatke na terenu i povećajte efikasnost pomoću potpuno integrisanog TSC3 kontrolera.

Integrisana kamera
Fotodokumentujte vaš premer

 • 5MP Autofokus kamera and LED blicom
 • Snimite digitalne fotografije terena korišćenjem samog kontrolera
 • Jednostavno zabeležite kvalitetne informacije kao što su uslovi rada na terenu ili napredak projekta

Komunikacija između terena i biroa u realnom vremenu

 • Wireless internet konekcija i integrisani GSM/GPRS modem
 • Trimble AccessSync  – modul za automatsku sinhronizaciju podataka u realnom vremenu na relaciji teren biro
 • Preuzimanje i slanje važnih podataka, po potrebi, bilo gde i bilo kad
 • Povezivanje na AGROS i druge mreže uz pomoć internog modema

Dizajniran specijalno za potrebe geodetskih korisnika

 • Veliki, svetao LCD dodirni ekran visoke rezolucije
 • Mogućnost izbora između QWERTY i konvencionalne alfanumeričke tastature
 • Automatsko geo-tagovanje fotografija
 • Navigacija i brzo pronalaženje datih tačaka i ostalih objekata od interesa uz pomoć internog GPS prijemnika
 • Mogućnost orijentacije uz pomoć internog kompasa
 • Bluetooth bežična tehnologija eliminiše potrebnu za kablovima

Prilagođen za Trimble Access
Trimble Access terenski softver sa TSC3 kontrolerom raspolaže velikim brojem funkcija za geodetski premer i omogućava komfornost u svakodnevnom terenskom radu.