Sistem za prikupljanje podataka i izveštavanje u realnom vremenu

Trimble® TerraFlex™ je fleksibilno i prilagodljivo rešenje za prikupljanje i ažuriranje prostornih podataka u realnom vremenu, zasnovano na konceptu “oblaka”.

Sistem obezbeđuje lako prikupljanje podataka na bilo kom mobilnom uređaju i automatsko slanje u vaš biro ili GIS, posredstvom Trimble oblaka. Slanje podataka sa terena izvodi se automatski bez intervencije korisnika, dok hodate po terenu i obavljate vaše redovne aktivnosti. Tako ste maksimalno posvećeni vašem zadatku, dok Trimble brine o prenosu podataka sa terena o vašeg GIS-a.

Za prikupljanje podataka na terenu zadužena je terenska aplikacija Trimble Terraflex. Za pregled podataka u realnom vremenu u birou ili na bilo kom računaru povezanom na Internet, zadužena je Trimble Terraflex web aplikacija. Odatle do vašeg GIS-a potreban je samo jedan klik i podaci su na vašem računaru, u vašoj bazi podataka, ažurni i bez greške.

Usluga zasnovana na pretplati

Trimble Terraflex je deo softverske platforme Trimble InSphere™, koju čini serija geoprostornih aplikacija, podataka i usluga.

Terraflex je usluga namenjena prikupljanju podataka za GIS, za koju se plaća jednogodišnja pretplata. Za pristup sistemu dovoljna je vaša e-mail adresa koju možete koristiti sa bilo kog mobilnog uređaja ili PC računara. U periodu važenja pretplate na raspolaganju su vam uvek najnovije verzije softvera, tako da nema novih investicija.

Usluga je dostupna u dve verzije:

  • Terraflex Basic – osnovna verzija namenjena samo prikupljanju novih podataka i prenos u realnom vremenu
  • Terraflex Advanced – napredna verzija namenjena prikupljanju i ažuriranju podataka, kreiranju i praćenju izvršavanja radnih naloga, uz prenos podataka u realnom vremenu

Radite brzo i lako istim sa softverom na bilo kom uređaju (iOS, Android, Windows) i budite uvereni da će vaši timovi prikupljati standardizovane i konzistentne podatke.

Eliminišite neizbežne greške u radu sa papirom i olovkom i unapredite vaš sistem prikupljanja i ažuriranja podataka – koristite Trimble Terraflex !