Automatska totalna stanica za najširi spektar primena

Trimble S5 je automatska totalna stanica namenjena najširem skupu geodetskih aktivnosti. Zasnovana je na dokazanim Trimble tehnologijama – uključujući Trimble SurePoint i MagDrive, kao i daljinomeru DR Plus EDM – obezbeđuje visoku produktivnost u radu uz maksimalan kvalitet rezultata. .

Ključne osobine

  • Sve što je potrebno za efikasan geodetski premer
  • Autolok ili robotik verzije
  • Merite dalje i brže sa daljinomerom Trimble DR Plus EDM
  • Web usluge Locate2Protect za zaštitu od krađe i nadzor instrumenta u realnom vremenu, kao i Trimble InSphere za evidenciju i upravljanje kompletnom opremom u preduzeću
  • Kompletno rešenje teren-biro za brzo merenje i obradu podataka
  • Laka integracija sa Trimble V10 Imaging Rover i GNSS prijemnicima za integrisani sistem premera

Totalna stanica Trimble S5 isporučuje se u dve verzije: Autolock za automatsko traženje prizme ili Robotic za potpuno automatski rad bez prisustva operatera uz stanicu.

Bešumni elektromagnetni MagDrive motori obezbeđuju lako i brzo okretanje instrumenta, precizno viziranje, automatsku promenu girusa ili obeležavanje, praćenje prizme i daljinsku kontrolu. U slučaju eventualnog sleganja instrumenta u toku rada, tehnologija SurePoint kompenzovaće odstupanja i korigovati vizuru, obezbeđujući tačna merenja i potpunu sigurnost prilikom daljinskog upravljanja.

Upravljajte vašom imovinom 24/7

Sa tehnologijom Trimble Locate2Protect u svakom trenutku znaćete gde vam se nalazi oprema uz automatske alarme u slučaju napuštanja radilišta, pada instrumenta ili nepažljive upotrebe.

Sistem Trimble InSphere™ Equipment Manager je web usluga namenjena firmama koje poseduju više opreme i više ekipa. Omogućuje jedinstvenu evidenciju instrumenata, praćenje ažurnosti internog softvera instrumenta ili terenskog softvera, vodi računa o trajanju licenci i obaveštava vas ukoliko ih treba obnoviti.

Zahvaljujući uslugama Trimble InSphere Equipment Manager i Trimble Locate2Protect, možete biti mirni znajući da je oprema potpuno ažurna, ispravna i gde se nalazi.

Kliknite da pogledate još slika uređajaKliknite da pogledate još slika uređaja

(kliknite na sliku)