Geodetski softver za teren i biro

Terenski softveri namenjeni su upravljanju GNSS uređajem na terenu, vođenjem geodetskog premera, pregledu podataka i digitalne karte, raznim proračunima na terenu i kreiranjem izlaznih datoteka izveštaja.

Terenski softver

Terenski softver Trimble Access univerzalni je softver za sve Trimble GNSS uređaje, totalne stanice, 3D skenere i bespilotne sisteme. Više detalja pročitajte na posebnim stranama posvećenim ovom softveru.

Softver za naknadnu obradu

Za naknadnu obradu podataka u birou na raspolaganju je više Trimble softvera različite namene. Za geodetske poslove namenjen je Trimble Business Center, izvanredan softver bogate funkcionalnosti za obradu podataka sa svih instrumentata, uključujući GNSS uređaje, totalne stanice, nivelire, 3D skenere, fotogrametrijske uređaje i bespilotne sisteme.