Univerzalni terenski softver za Trimble geodetske uređaje i sisteme

Trimble Access je univerzalan terenski softver za sve Trimble totalne stanice, geodetske GNSS prijemnike, sisteme za terestričku ili aerofotogrametriju.

Izvršava se praktično na svim Trimble kontrolerima i operativnim sistemima, uključujući Windows 10 Professional i Android

Univerzalnost podrazumeva ne samo kontrolu raznih uređaja i sistema, već istovremeno korišćenje jednog kontrolera sa više mernih senzora, pri čemu se svi podaci beleže u jedan projekat – izvanredan sistem za integrisani premer (Trimble Integrated Surveying).

U zavisnosti od instrumenta ili sistema na koji je povezan, Trimble Access prilagođava svoj izgled i prikazuje funkcije dostupne samo za taj uređaj ili sistem. Na primer kada je povezan sa totalnim stanicama na raspolaganju su funkcije za merenje uglova, ako stanica ima motore prikazane su funkcije automatskog merenja, zatim ako je povezan sa GNSS prijemnikom na raspolaganju su metode GNSS premera i slično. Bez obzira koji Trimble uređaj ili sistem da koristite, Trimble Access poseduje sve potrebne funkcije i obučen operater uspešno će raditi sa svim uređajima.

Softver je modularno organizovan, tako da standardne funkcije geodetskog premera pripadaju modulu za opšti premer. Na raspolaganju su i dodatni moduli za tunele, saobraćajnice, oskultacije, seizmologiju, otkrivanje podzemnih instalacija i druge. Spisak modula širi se iz meseca u mesec, pri čemu možete i sami programirati dodatne module, primenom razvojnog sistema Trimble Access SDK.

Snimljeni podaci prikazani su na preglednoj digitalnoj karti, koja podržava i brojne pozadinske datoteke, ukljujući DXF crteže, skenirane planove ili ortofoto snimke, čak i spiskove tačaka iz u spoljnih CSV ili TXT datoteka. Snimljene tačke prikazuju se u posebnom sloju odgovarajućim simbolima, koji se razlikuju u zavisnosti od instrumenta i načina određivanja koordinata tačke.

Moguće je i spajanje tačaka, manuelno ili još bolje automatski, primenom sistema za kodiranje. Šta više kodiranjem tačaka možete izvršiti njihovu automatsku podelu po slojevima, tako da podatke koje izvezete u DXF ne morate dalje uređivati po slojevima.

Trimble Access u potpunosti podržava Trimble VISION tehnologiju i omogućuje integraciju fotografija sa podacima geodetskog premera.

Finalne podatke možete izvesti na licu mesta, na sam kontroler, USB flash memoriju, proslediti dalje elektronskom poštom ili koristiti funkcije za automatsku sinhronizaciju – Trimble AccessSync.

Sinhronizacija teren-biro u realnom vremenu

Bogata funkcionalnost ne prestaje sa samim merenjem. U svakom trenutku možete omogućiti razmenu podataka sa kancelarijom – direktno sa terena. Primenom usluge Trimble AccessSync imate mogućnost primopredaje podataka sa softerom Trimble Business Center koji korisite za dalju obradu, uključujući sledeće:

  • Prenos merenih podataka sa terena pravo u softver Trimble Business Center u birou
  • Slanje raznih datoteka i podataka iz biroa na teren (pozadinske karte, spiskovi koordinata, DXF pozadinski crteži, projekte i radne zadatke koje treba realizovati, itd)
  • Prijem obrađenih podataka iz softvera TBC radi dopune premera na terenu ili drugih merenja
  • Razmena bilo kakvih izmena u projektima, bilo da su nastali na terenu ili u birou
  • Slanje kompletnih projekata sa terena spremnih za predaju klijentu.

Kliknite da pogledate još slika uređajaKliknite da pogledate još slika uređaja

(kliknite na sliku)Trimble Access 2020

Moćan grafički interfejs
Jednostavan rad dodirom po ekranu – kao sa vašim mobilnim uređajem
Napredni COGO alati