Vrhunsko GIS rešenje za infrastrukturne sisteme

AED-SICAD (Bon/Minhen, Nemačka) је vodeća firma u oblasti GIS tehnologije u Evropi, sa ponudom vrhunskih softverskih proizvoda, zasnovanih na ESRI platformi, vodećoj GIS tehnologiji u svetu.

AED-SICAD obezbeđuje rešenja najvišeg kvaliteta u oblasti komunalne infrastrukture, počev od nivoa pojedinih opština, preko regionalnog nivoa do internacionalnih kompanija sa kompleksnim instalacijama koje se protežu duž više zemalja.

Zajedno, AED SICAD i Livona d.o.o. pružaju usluge koje se protežu od projekt menadžmenta, konsaltinga, specifičnih prilagođavanja i lokalizacija, do tehničke podrške i obuke.

Danas AED-SICAD proizvode koristi vise od 110 firmi širom sveta, sa više od 10.000 aktivnih licenci.

Šta je i kome je namenjen UT for ArcGIS ?

UT for ArcGIS je napredan softver za infrastrukturni GIS, bogat funkcijama za pregled, analizu i upravljanje prostorno orijentisanim podacima.

Ciljni korisnici su organizacije koje upravljaju i održavaju složene infrastrukturne sisteme kao što su elektroenergetski sistemi (distributivne i prenosne mreže), vodovod i kanalizacija, gasovodi, toplovodi, telekomunikacioni sistemi i drugi.

Veoma fleksibilan, robustan i univerzalan, preporučuje se kao idealno rešenje za upravljanje složenom tehničkom dokumentacijom infrastrukturnih sistema i povezivanje sa drugim informacionim sistemima u preduzeću ili spoljnim organizacijama (naplata, mrežni proračuni, SCADA, DMS, SAP i drugi).

ESRI ArcGIS platforma

UT for ArcGIS je napredan softver za infrastrukturni GIS u celini razvijen na platformi ESRI ArcGIS. Proširuje osnovni ESRI interfejs sa nizom funkcija koje bitno olakšavaju rad, naročito u multikorisničkom okruženju. Omogućuje kombinovanje podataka elektro-energetske mreže, telekomunikacija, vodovodnih instalacija, gasovoda, toplovoda i kanalizacije.

Robustan i fleksibilan

Ključne odlike softvera su visoka konfigurabilnost, skalabitnost, robusnost i fleksibilnost.

Softver je proceduralno orijentisan maksimalno uvažavajuci potrebe korisnika, uobičajene tokove informacija i specifican način rada svojstven pojedinim komunalnim infrastrukturama.

Softver podržava pojedinačno ili multikorisničko radno okruzenje, od nivoa radnih stanica, preko korporativnih do regionalnih instalacija.

Modularni koncept omogućuje proširenje sistema ро želji korisnika, omogućujući pažljivo i progresivno investiranje, prilagođeno trenutnim potrebama.

Bogata funkcionalnost

Napredne editorske funkcije omogućuju jednostavan i kontrolisan unos podataka, uz punu kontrolu kvaliteta i visok nivo rezultata.

Crtanje i unos alfanumeričkih podataka organizovani su kao niz procedura (wizarda) prilagodenih standardnim radnim procesima u firmi.

Podaci mogu biti u personalnim bazama podataka na pojedinačnim radnim stanicama ili korporativnim bazama podataka sa više stotina korisnika (Oracle, SQL Server).

Brojne analitičke funkcije omogućuju laku navigaciju, pretraživanje podataka, kompleksne mrežne analize i izveštavanje.

Veoma važan deo funkcionalnosti čini veza sa spoljnim programima kao što su SАР, SCADA, programi za numeričke proračune itd.

Otvoreni standardi i dugoročna podrška

Oslonac na ESRI ArcGIS softversku platformu osigurava moderno i pouzdano rešenje, kao i jednostavno održavanje novim verzijama softvera.

Svojim bogatim iskustvom, kvalitetnom tehničkom podrškom i visokim nivoom konsultantskih usluga, AED-SICAD i Livona d.o.o. preporučuju se kao pouzdani partneri za implementaciju GIS rešenja u vašoj firmi.

Pozovite nas za demonstraciju rešenja!

Kliknite da pogledate još slikaKliknite da pogledate još slika

(kliknite na sliku)