Profesionalna obuka predstavlja prvi korak ka uspešnoj primeni Trimble tehnologije.

Livona programi obuke kreirani su na osnovu višegodišnjeg iskustva stečenog u brojnim projektima iz različitih oblasti i specijalističkim Trimble kursevima. Različiti kursevi namenjeni su operativcima na terenu koji prikupljaju podatke, operativcima u birou angažovanim na obradi podataka ili rukovodećim kadrovima koji organizuju posao u celini.

Obuku izvode diplomirani inženjeri sa bogatim ličnim iskustvom. Zahvaljujući tom iskustvu standardni programi obuke prilagođavaju se polaznicima i njihovim potrebama, čime se obezbeđuje brz i pouzdan prenos znanja.

Na raspolaganju je veliki broj kurseva, od početnog nivoa, do naprednih kurseva za korisnike sa većim iskustvom.
Početni kursevi pružaju osnovni nivo znanja, neophodan za uspešno korišćenje opreme za najčešći skup aktivnosti. U daljem radu korisnik stiče nova znanja i obogaćuje lično iskustvo, čime postaje spreman za dalje usavršavanje i kurseve višeg nivoa.

Osnovna obuka

Kupovinom opreme i softvera kupac dobija besplatnu osnovnu obuku, koja omogućuje dalji samostalan rad.

Sadržaj osnovne obuke prilagođen je izabranom instrumentu i softveru.

Za one koji žele dopunske kurseve, proširenje svog znanja ili obučavanje novih službenika u firmi, na raspolaganju su standardni ili namenski kursevi.

Standardni kursevi

Kontakt:

 • Telefoni za podršku:
  011 30-15-884
  011 71-81-277 (Poljoprivreda)
 • E-pošta za podršku:
  podrska@livona.rs
 • Adresa za podršku i servis:
  Livona d.o.o.
  Bežanijskih ilegalaca 8
  11070 Novi BeogradStandardni kursevi organizovani su po tematskim celinama prilagođeniм posebnim načinima primene ili obrade podataka.

Namenski kursevi

Na poseban zahtev mogu se kreirati namenske obuke, koje obuhvataju  specifičan spisak tema po želji korisnika. Namenska obuka fakturiše se posebno, prema dogovoru.

U zavisnosti od teme i broja polaznika, Livona d.o.o. obezbeđuje potrebnu Trimble opremu i PC računare za obuku.

Detaljan program obuke sadržaj je posebnog dokumenta.

Pozovite nas za dodatne informacije.