Back End integracija

UT Integrator je softver za intergraciju informacionih sistema u realnom vremenu, posebno projektovan za UT model podataka u Esri okruženju, odnosno sa podrškom za Esri verzije. UT Integrator omogućuje povezivanje vašeg GIS i raznih spoljnih IT sistema, pri čemu bilo koji od njih može biti vodeći, bio to sam GIS ili spoljni sistem kao SAP.

Na rasplaganju su brojni adapteri i interfejsi, pri čemu je za GIS najvažniji UT adapter, dok su za spoljne sisteme na raspolaganju drugi adapteri, koji omogućuju tečnu konverziju podataka i njihov transfer u ciljni sistem.

Za spoljne sisteme na raspolaganju su sledeći ulazno/izlazni interfejsi:

  • SOAP / XML
  • SAP specific (na primer IDOC, RFC)
  • Table reader
  • CSV file reader

SOAP / XML je veoma raširen i često korišćen interfejs. Može se takođe koristiti za integraciju sa drugim Enterprise Bus softverima, kao na primer WBI, Biztalk, SAP PI, itd.

Za određene slučajeve integracije veoma je koristan CSV file reader interfejs. Tipičan primer je integracija sa SCADA sistemima, kada se koristi ASCII bazirani interfejs.

Precizna procedura integracije zahteva pažljivo razmatranje i razvoj. Ukoliko planirate integraciju vašeg GIS i bilo kog spoljnog sistema, na raspolaganju su vam naši konsultanti.

ArcFM UT Back End Integracija

UT Back End Integracija