Kartografsko generalisanje i šematski prikazi

Mnoge infrastrukturna preduzeća u svom radu koriste precizne planove krupne razmere, kao što su 1:250 ili 1:500. Međutim za mnoge analize potrebne su i pregledne karte sitnije razmere, na primer 1:2000 ili čak 1:10.000 ili sitnije, posebno za prikaz mreže na širem prostoru celog grada ili šire regije.

Generalisanje kartografskog sadržaja, na primer od krupne razmere 1:250 do sitne razmere 1:5000, predstavlja jedan od najsloženijih GIS zadataka. UT Generalization je interaktivni alat za automatizovanje tog procesa.

Primenom UT alata za generalisanje, možete kreirati kartografske prikaze u različitim razmerama, pri čemu svaki od njih upućuje na isti objekat u bazi podataka, bez ponavljanja njihovih alfanumeričkih atributa: jedan objekat – više kartografskih prikaza.

Ukoliko je potrebno kreiranje ortogonalnih šematskih prikaza, preporučuje se primena ekstenzije Esri ArcGIS Schematics.

Ova dva alata ne treba mešati, pošto rade sasvim različite stvari: dok UT Generalization kreira geografski korektan prikaz u sitnoj razmeri, to Esri ArcGIS Schematics kreira ortognalne šeme koje ne poštuju geografski raspored objekata. Izaberite alat prema svojim potrebama.