Štampa visoke preciznosti

I pored savremenih računara i mobilnih uređaja, kvalitetna štampa kartografskih izveštaja na papiru i dalje je veoma važan zahtev.

Administratori mogu pripremiti standardne šablone za štampu, koje krajnji korisnici mogu dodatno prilagoditi svojim potrebama. Šabloni imaju sledeće elemente:

  • Prostor za naziv firme i podatke o korisniku, pri čemu alfanumeričke informacije mogu biti unete dinamički
  • Prostor za legendu
  • Koordinatnu mrežu
  • Ispis koordinata van mreže
  • Pravac severa (automatski se rotira u slučaju rotacije karte)
  • Karta u karti (okviri sa uvećanim prikazima pojedinih detalja)
  • North arrow (rotates according to the map rotation)
  • Ostale informacije po potrebi (na primer spisak ulica)

Administratori mogu pripremiti proizvoljan broj šablona različitih dimenzija, koje odgovaraju raznim potrebama krajnjih korisnika. Šabloni su sačuvani u bazi podataka i mogu se koristiti na bilo kom klijentskom mestu (desktop, mobilne aplikacije, web). Ukoliko koristite standardne Esri print drajvere, raspoložive izlazne formate možete proveriti na www.esri.com. U slučaju da koristite AED-SICAD WMPS Print Server, na raspolaganju su sledeći formati: PDF, TIFF, PNG, EPS, JPG, BMP, SVG, GIF, EMF.

Ukoliko su potrebne dodatne opcije za štampu i izvoz u razne formate, na raspolaganju vam je AED-SICAD Plot Server sa dodatnim formatima: DXF, FRAM, HP-GL/1, HP-GL/2, JPEG, OCE, PCL, PS, Shape, SVG ili TIFF. Administracija štampe, pregled zadataka, upravljanje redosledom i prioritetima, izbor štampača i plotera, odvija se u web-baziranom modulu.