Svestran i pouzdan GNSS prijemnik za svakodnevne primene 

Kompletan GNSS sistem

 • 220 kanala za paralelan prijem GNSS signala sa više satelitskih sistema
 • Trimble R-Track tehnologija praćenja satelitskih signala
 • Prilagodljiv za razne načine primene, počev od premera sa naknadnom obradom, preko RKT merenja u VRS mrežama do složenih konfiguracija sa višestrukim bazama
 • Izbor GNSS podrške prema vašim potrebama (mogućnost  prijema signala sa odabranih satelitskih sistema)
 • Kompletan skup funkcija za sve metode GNSS premera
 • Uparite Trimble R4 sa kontrolerom Trimble Slate, opremljenim terenskim softverom Trimble Access, za lagani i praktičan sistem bez kablova, bez premca po jednostavnosti i fleksibilnosti

Napredna tehnologija Trimble R-Track

 • Pouzdano i precizno pozicioniranje
 • Funkcija predviđanja signala Trimble R-Track Signal Prediction™ kompenzuje nestabilnost u prijemu RTK korekcionih signala
 • Komunikacioni protokol CMRx omogućuje efikasnu kompresiju korekcionih podataka za optimalno iskorišćenje komunikacionih linija, uz prenos podataka sa svih dostupnih satelita

VRS Rover, RTK Rover ili mobilna bazna stanica

 • Koristite Trimble R4 kao laki rover za RTK ili statički premer
 • Kompatibilan sa Trimble VRS i ostalim mrežama permanetnih stanica
 • Opcioni interni radio modem (prijemnik, predajnik ili primopredajnik) frekvencije 450 MHZ ili GSM/GPRS modem.

Preporučeni kontroler: Trimble Slate.