Najbolji Trimble GNSS uređaj za geodeziju, bez premca  i pravog konkurenta

Ključne funkcije:

  • Trimble xFill™ omogućuje neprekinut rad u slučaju gubitka signala sa vašeg baznog prijemnika ili VRS mreže permanentnih stanica.
  • Trimble CenterPointRTX™ obezbeđuje GNSS korekcije preko satelitske ili internet veze bilo gde u svetu. Možete raditi usred pustinje, bez ikakve komunikacije i geodetskih mreža, a korekciju dobijati satelitskim putem.
  • Tehnologija obrade satelitskih signala Trimble HD-GNSS omogućuje brži rad i kvalitetnije rezultate.
  • Tehnologija Trimble SurePoint™ za kompenzaciju nagiba štapa. Merite lako i brzo uvereni da će centrisanje uvek biti bez grešaka uz izveštaje o potvrdi kvaliteta.
  • Čak 440 kanala sa tehnologijom Trimble 360 za najbolje moguće praćenje satelita.
  • Ergonomski dizajn za udobniji rad i lakši transport.
  • Potpuna integracija sa V10 Imaging Roverom i totalnim stanicama serije S.
  • Dodajte još terenski softver Trimble Access i kontrolere Trimble TSC3, Trimble Tablet, Slate ili Trimble CU i kompletirali ste najmoćniji geodetski rover na tržištu.

Uz pomoć Trimble R10 GNSS merenje teško pristupačnih tačaka postaje mnogo lakše – brzo, jednostavno i bezbedno kao nikada do sada, zahvaljujući automatskoj kompenzaciji nagiba štapa čak do 15 stepeni od vertikale, uz zadržavanje RTK tačnosti u bilo kom okruženju.

Trimble R10 GNSS rover, zajedno sa terenskim softverom Trimble Access i softverom za naknadnu obradu Timble Business Center, predstavlja najnapredniji GNSS sistem za geodeziju na tržištu.

Uz pomoć Trimble R10 GNSS sistema merite još tačnije, brže i lakše – bez obzira na tip projekta, radno okruženje ili klimatske prilike.  Sa moćnim tehnologijama kao što su Trimble HD-GNSS, Trimble Sure Point, Trimble Center Point RTX i Trimble xFill, ovaj jedinstveni sistem obezbeđuje drastično povećavanje produktivnosti uokviru svakog projekta, svakog radnog dana.

Preporučeni kontroleri: Trimble Tablet i Trimble TSC3.