Svestran i moćan softver za mobilni GIS

TopoLynx topoXplore je izuzetan softver za mobilni GIS, koji omogućuje lako prikupljanje i ažuriranje GIS podataka na terenu.

Preporučujemo ga kao idealno rešenje za mobilni GIS uz Trimble GNSS prijemnike, uključujući ručne GNSS uređaje serija Trimble Juno i Trimble GeoExplorer. Takođe se može koristiti uz GNSS rovere serije R, gde se koristi kao dopunski GIS softver.

Softver je potpuno grafički orijentisan sa interfejsom na srpskom jeziku. Omogućuje potpunu kontrolu GNSS prijemnika, merenje pozicija, prikupljanje GIS podataka prema strukturi korisničkog informacionog sistema, prikaz karte u pozadini (online i offline), slojevitu strukturu prikaza, GNSS navigaciju ka bilo kom objektu sa karte ili baze podataka, slanje podataka e-poštom, itd.

Uz GNSS pozicije topoXplore može automatski da beleži i podatke spoljnih senzora, kao što su laserski daljinomeri, tragači podzemnih instalacija i slično.

Značajno je napomenuti da topoXplore direktno podržava vodeće GIS formate (ESRI SHP, MapInfo MIF, …). To znači da se ti formati direktno koriste za upis snimljenih podataka, odnosno nisu potrebne nikakve konverzije.

Takođe podržava online izvore podataka, uz mogućnost preuzimanja podataka za rad u offline režimu (na primer korišćenje Google Maps satelitskih snimaka u realnom vremenu ili njihovo preuzimanje i memorisanje u uređaj).

Postoji i PC varijanta softvera koja je potpuno funkcionalna kada je mobilni uređaj (na kome je licenca softvera) spojen na PC računar. Tako se svi terenski podaci mogu pripremiti korišćenjem PC varijante softvera, kao što se isti mogu dodatno obraditi po povratku sa terena, nakon preuzimanja ažuriranih podataka iz GNSS uređaja.