Svestran i moćan GNSS softver za GIS

Digiterra Explorer 7 je napredan softver za kolekciju GIS podataka opšte namene.

Softver je potpuno grafički orijentisan sa interfejsom na srpskom jeziku. Omogućuje potpunu kontrolu GPS prijemnika, merenje pozicija, prikupljanje GIS podataka prema strukturi korisničkog informacionog sistema, prikaz karte u pozadini, slojevitu strukturu prikaza, GPS navigaciju ka bilo kom objektu sa karte ili baze podataka, slanje podataka e-poštom, itd.

Uz GPS pozicije Digiterra Explorer 7 može automatski da beleži i podatke spoljnih senzora, kao što su laserski daljinomeri, tragači podzemnih instalacija i slično.

Značajno je napomenuti da Digiterra Explorer 7 direktno podržava vodeće GIS formate (ESRI SHP, MapInfo MIF, …). To znači da se ti formati direktno koriste za upis snimljenih podataka.

Digiterra Explorer 7 softver postoji u 2 varijante koje se međusobno razlikuju po obuhvatu opcija koje sadrže:

  • Digiterra Explorer 7 Advanced
  • Digiterra Explorer 7 Professional

Pored toga, postoji i PC varijanta softvera koja je potpuno funkcionalna kada je mobilni uređaj (na kome je licenca softvera) spojen na PC računar.

 

Kliknite da pogledate još slikaKliknite da pogledate još slika

(kliknite na sliku)