Snimite sada, merite kasnije

Trimble V10 Imaging Rover sa tehnologijom Trimble VISION™ je sistem integrisanih kamera koji precizno snima digitalnu panoramu od 360° za efikasno vizuelno dokumentovanje i merenje prostora. Snimite jednom na terenu, a zatim merite naknadno u birou, kad god je to potrebno. Kompletna slika terena i mogućnost merenja 3D koordinata nalazi se u vašem računaru.

Ključne osobine:

  • Potpuna vizuelizacija prostora sa 12 kalibrisanih kamera koje snimaju panoramu od 60 megapiksela
  • Merite koordinate visoke tačnosti za geodeziju ili GIS direktno na fotografijama
  • Brzo snimanje panorama jednim pritiskom na dugme
  • Poznate i jednostavne procedure rada sa terenskim softverom Trimble Access
  • Potpuna integracija sa GNSS prijemnikom Trimble R10 ili robotizovanim Trimble totalnim stanicama
  • Fleksibilna i jednostavna obrada u softveru Trimble Business Center za generisanje izlaznih dokumenata

Čak 12 kalibrisanih kamera – sedam za panoramu i pet usmerenih ka tlu – obezbeđuju kompletnu foto dokumentaciju prostora na kojoj se mogu vršiti fotogrametrijska merenja. Dobro poznati terenski softver Trimble Access, instaliran na moćnom kontroleru Trimble Tablet Robust PC, vodi vas kroz jednostavne procedure snimanja na terenu.

Izbegnite ponovljene izlaske na teren snimanjem odmah i merenjem kasnije. Koristite prednosti snimljenih fotografija za pregled stanja na terenu, izdvajanje potrebnih informacija i kontrolu kvaliteta. Na terenu koristite Trimble V10 za fotogrametrijsko snimanje. Po povratku u kancelariju, koristite softver Trimble Business Center za precizna merenja na fotografijama i pripremu savršenih tradicionalnih ili sasvim novih izlaznih dokumenata za vaše klijente.

Kliknite da pogledate još slika uređajaKliknite da pogledate još slika uređaja

(kliknite na sliku)