Small Thumbs

Modern - 2 column

Predstavljamo senseFly eBee X sa MicaSense RedEdge-MX

SenseFly predstavlja novo rešenje za poljoprivredu: vrhunski dron senseFly eBeeX sa multispektralnom kamerom Mica...

Read More

Livona Ag 2018

U Novom Sadu je održana je konferencija „Livona AG 2018 – Trimble sistemi za preciznu poljoprivredu". Viš...

Read More

Modern - 3 column

Predstavljamo senseFly eBee X sa MicaSense RedEdge-MX

SenseFly predstavlja novo rešenje za poljoprivredu: vrhunski dron senseFly eBeeX sa multispektralnom kamerom Mica...

Read More

Livona Ag 2018

U Novom Sadu je održana je konferencija „Livona AG 2018 – Trimble sistemi za preciznu poljoprivredu". Viš...

Read More

Predstavljamo Parrot Bluegrass Fields

Parrot predstavlja Bluegrass Fields - revolucionarni bespilotni sistem za preciznu poljoprivredu. Parrot Bl...

Read More

Modern - 4 column

Predstavljamo senseFly eBee X sa MicaSense RedEdge-MX

SenseFly predstavlja novo rešenje za poljoprivredu: vrhunski dron senseFly eBeeX sa multispektralnom kamerom Mica...

Read More

Livona Ag 2018

U Novom Sadu je održana je konferencija „Livona AG 2018 – Trimble sistemi za preciznu poljoprivredu". Viš...

Read More

Predstavljamo Parrot Bluegrass Fields

Parrot predstavlja Bluegrass Fields - revolucionarni bespilotni sistem za preciznu poljoprivredu. Parrot Bl...

Read More

Predstavljamo senseFly eBee X

Predstavljamo senseFly eBee X - novi vrhunski dron za sve tipove aerofotogrametrijskog premera. Zahvaljujući r...

Read More

Shadow - 2 column

Predstavljamo senseFly eBee X sa MicaSense RedEdge-MX

SenseFly predstavlja novo rešenje za poljoprivredu: vrhunski dron senseFly eBeeX sa multispektralnom kamerom Mica...

Read More

Livona Ag 2018

U Novom Sadu je održana je konferencija „Livona AG 2018 – Trimble sistemi za preciznu poljoprivredu". Viš...

Read More

Shadow - 3 column

Predstavljamo senseFly eBee X sa MicaSense RedEdge-MX

SenseFly predstavlja novo rešenje za poljoprivredu: vrhunski dron senseFly eBeeX sa multispektralnom kamerom Mica...

Read More

Livona Ag 2018

U Novom Sadu je održana je konferencija „Livona AG 2018 – Trimble sistemi za preciznu poljoprivredu". Viš...

Read More

Predstavljamo Parrot Bluegrass Fields

Parrot predstavlja Bluegrass Fields - revolucionarni bespilotni sistem za preciznu poljoprivredu. Parrot Bl...

Read More

Shadow - 4 column

Predstavljamo senseFly eBee X sa MicaSense RedEdge-MX

SenseFly predstavlja novo rešenje za poljoprivredu: vrhunski dron senseFly eBeeX sa multispektralnom kamerom Mica...

Read More

Livona Ag 2018

U Novom Sadu je održana je konferencija „Livona AG 2018 – Trimble sistemi za preciznu poljoprivredu". Viš...

Read More

Predstavljamo Parrot Bluegrass Fields

Parrot predstavlja Bluegrass Fields - revolucionarni bespilotni sistem za preciznu poljoprivredu. Parrot Bl...

Read More

Predstavljamo senseFly eBee X

Predstavljamo senseFly eBee X - novi vrhunski dron za sve tipove aerofotogrametrijskog premera. Zahvaljujući r...

Read More