Novi dron: senseFly eBee Geo

Posted by:

senseFly predstavlja novi dron za geodetski premer i GIS, namenjen korisnicima sa ograničenim budžetom, a koji traže sve prednosti letelice sa fiksnim krilima (veliki kapacitet, dug let, automatski rad, bezbednost).

eBee Geo je osmišljen kao precizna, efikasna i praktična letelica sa optimalnim osobinama, koja je ekonomski pristupačna i pogodna za uklapanje u manje budžete.

Zasnovan na arhitekturi proslavljenog modela eBee X, senseFly eBee Geo sadrži pažljivo odabran skup funkcija i karakteristika, namenjenih za primene u geodeziji, građevinarstvu ili GIS projektima.

Više informacija pročitajte na strani senseFly eBee Geo.

0