Izaberite optimalan GNSS rover

Sledeća tabela prikazuje aktuelne komplete Trimble GNSS rovera. Komplet se sastoji od odabranog GNSS prijemnika i kontrolera, sa štapom i nosačem kontrolera.

GNSS roveri serije R12/R12i mogu se naručiti samo sa kontrolerima T7 i TSC7, zasnovanim na operativnom sistemu Windows 10 Professional. 

GNSS roveri R2 i R8s mogu se naručiti i sa kontrolerom TDC600 (operativni sistem Android) ili TSC3 (operativni sistem Windows Embedded Handheld).

Svi ponuđeni kontroleri koriste terenski softver Trimble Access. 

Za prikaz detaljnih tehničkih karakteristika ponuđenih GNSS prijemnika pogledajte uporedni pregled

Napomene: 

  • Navedene su cene osnovnih kompleta – prijemnik, kontroler, štap sa nosačem kontrolera
  • Zavisno od prijemnika na raspolaganju su dodatne opcije
  • Cene su iskazane u EUR bez PDV
  • Dinarska cena utvrđuje se na dan izdavanja zvanične ponude/predračuna po prodajnom kursu za EUR Narodne Banke Srbije
  • Način plaćanja prilagođen finansijskim mogućnostima kupca


Za ponudu sa detaljnim sadržajem kompleta i raspoloživim dodatnim opcijama - popunite kontakt formular


TDC 600
(Android)

TSC 3

T7

TSC 7
R2 od 8.750 EUR od 9.620 EUR  od 10.500 EUR od 11.400 EUR
R8s od 8.950 EUR od 9.820 EUR od 10.670 EUR od 11.400 EUR
R12 LT od 19.960 EUR od 20.900 EUR
R12 od 21.060 EUR od 22.000 EUR
R12i od 22.400 EUR od 23.350 EUR