Trimble Access, SX10, TBC i Civil 3D

Posted by:

Pogledajte seriju video uputstava i upoznajte kompletan proces od 3D skeniranja na terenu do finalnih rezultata u birou.

Primenom skener totalne stanice Trimble SX10 i terenskog softvera Trimble Access prikupljene su fotografije visoke rezolucije i bogati oblaci tačaka. U daljoj obradi softverima Trimble Business Center i AutoCAD Civil 3D podaci se kombinuju u jednu celinu i kreiraju krajnji rezultati.

Sadržaj:

0