Predstavljamo senseFly eBee X sa MicaSense RedEdge-MX

Posted by:

SenseFly predstavlja novo rešenje za poljoprivredu: vrhunski dron senseFly eBeeX sa multispektralnom kamerom MicaSense RedEdge-MX.

Kombinovanjem drona senseFly eBee X sa kamerom MicaSense RedEdge-MX omogućene su nove primene u preciznoj poljoprivredi, šumarstvu i zaštiti okoline. Nova platforma omogućuje brže i efikasnije snimanje u odnosu na sporije multirotore, a više spektralnih kanala doprinosi bogatijim i kvalitetnijim analizama.

Ključne osobine:

  • Pet kamera za pet spektralnih kanala: crveni, zeleni, plavi, obod crvene, početak infracrvene (R-Red, G-Green, B-Blue, RE-Red Edge i NIR-Near Infrared)
  • Istovremeno snimanje u vidljivom (RGB) i nevidljivom delu spektra (RE+NIR) u jednom letu
  • eBee X sadrži jedinstvenu opciju produženog leta (endurance extension option) koja omogućuje let do 75 minuta sa kamerom RedEdge-MX (nasuprot standardnom trajanju leta do 59 minuta, bez opcije endurance extension)
  • Multispektralni snimci visoke rezolucije: 8 cm/piksel sa visine od 120 m
  • Globalni zatvarač na svih pet sočiva za snimke bez distorzija
  • Aluminujumsko telo za bolju izdržljivost i otpornost na toplotu
  • Potpun pristup sirovim podacima snimanja – kreirajte izveštaje koristeći široku paletu alata za obradu i analizu podataka
  • Veoma precizna radiometrijska kalibracija, prema patentu DLS 2

Više informacija o dronu senseFly eBee X.

Više informacija o kameri MicaSense RedEdge-MX.

0