Ekonomični GPS navigator za poljoprivredu

Trimble EZ-Guide 250 je ekonomični GPS navigator za poljoprivredu. Koristi se za manuelno navođenje ili za asistirano upravljanje, uz Trimble EZ-Steer sistem.

Trimble EZ-Guide 250 koristi EGNOS besplatni korekcioni signal, kojim se postiže tačnost uklapanja prohoda ±15-20 cm, u kontinuiranom radu.

Najčešće se koristi pri operacijama koje ne zahtevaju visoku tačnost navođenja, kao što su đubrenje, prskanje, setvospremiranje, tanjiranje, …

Funkcije

 • Asistirano upravljanje uz sistem Trimble EZ-Steer
 • Memorisanje podataka o parcelama
 • Kartiranje granica parcela i objekata na parcelama
 • Izračunavanje površina parcela
 • Izveštavanje o izvedenim operacijama. Prenos podataka o parcelama i operacijama pomoću USB memorije

(za više fotografija kliknite na sliku) • Tehničke specifikacije
  • Jednofrekventni GPS prijemnik
  • Kolor ekran 10,9 cm
  • 15 LED lampica za navođenje
  • Integrisani računar sa softverom na srpskom jeziku
  • Osnovni ili napredni režim rada
  • USB port za prenos podataka pomoću USB memorije
  • Robusno aluminijumsko kućište