Dronovi

Bespilotni sistemi
Bespilotni aerofotogrametrijski sistemi (BAS) predstavljaju novu tehnologiju koja se ubrzano razvija. Idealni su za premer manjih površina, suviše velikih za klasičan terestrički premer, suviše malih za klasičan aerofotogrametrijski premer.

Omogućuju lako i ekonomično aerofoto snimanje za potrebe raznih merenja i analiza u geodeziji, rudarstvu, građevinarstvu, šumarstvu, poljoprivredi i drugim strukama. Predstavljaju nezaobilazan izvor podataka za najrazličitije GIS projekte.
Njima se pridružuju bespilotni sistemi namenjeni inspekciji objekata, koji omogućuju snimanje iz vazduha, prilazak nepristupačnim pozicijama, snimanje …