Ručni senzor stanja useva

Trimble GreenSeeker je ekonomičan i jednostavan merni uređaj namenjen proceni stanja useva. Omogućuje objektivnu procenu količine azotnog đubriva potrebnog za prihranu useva, čime se ostvaruju značajne uštede i smanjuje zagađenje životne sredine.

Karakteristike:

  • Optički senzor visokog kvaliteta koji momentalno daje precizne rezultate
  • Pregledan i čitljiv ekran, čak i na direktnom suncu, prikazuje očitavanja senzora
  • Praktičan okidač za lako rukovanje, udoban ergonomski rukohvat
  • Mikro USB priključak za punjenje interne baterije, bez njenog vađenja iz uređaja

Kako radi Trimble GreenSeeker?

Pritiskom na okidač, uređaj emituje višestruke uzastopne impulse crvene i infracrvene svetlosti, a zatim meri refleksiju od biljaka, pomoću ugrađenog senzora. Jačina reflektovanog svetla je direktni pokazatelj stanja biljaka.

Uređaj prikazuje izmerene NDVI vrednosti (Normalized Difference Vegetation Index). NDVI vrednost može da bude u opsegu od 0,00 do 0,99. Što je vrednost veća, bolji je vigor biljke. 

Izmerene NDVI vrednosti u kombinaciji sa preporukama agronoma mogu se upotrebiti u određivanju norme aktivne materije azotnog đubriva.

Koristite Connected Farm scout aplikaciju na smart telefonu ili tablet računaru, za brzo izračunavanje potrebne količine azotnog đubriva, na osnovu očitanih vrednosti sa GreenSeeker ručnim senzorom stanja useva.

Kliknite da pogledate još slikaKliknite da pogledate još slika

(kliknite na sliku)