Sistem za asistirano upravljanje visoke preciznosti

Trimble EZ-Pilot je sistem za asistirano upravljanje, sa elektromotorom visokog obrtnog momenta, montiranog direktno na vratilo ispod volana. EZ-Pilot koristi GPS/GNSS navigaciju sa Trimble navigatora CFX-750, FmX ili TMX-2050.

Karakteristike:

  • Trimble T3 tehnologija za terensku kompenzaciju po tri ose, zadržava tačnost pravca vozila pri kretanju po nagnutom ili neravnom terenu
  • Motor je postavljen centralno na vratilo volana, bez ometanja instrument table ili prostora za noge u kabini
  • Brz i precizan odziv elektromotora, omogućuje lak prilaz i praćenje navigacione linije
  • Elektromotor omogućuje nesmetano manuelno upravljanje, kada nije uključeno automatsko upravljanje
  • Veći obrtni moment, primenljiv i za vozila koja zahtevaju veću snagu za upravljanje
  • Smanjeni preklopi i razmaci, ušteda inputa, brži rad, manji zamor rukovaoca, brzi povrat investicije