Proširenja ArcFM UT

Zahvaljujući posebnim aplikacijama moguće je proširiti funkcionalnost sistema ArcFM UT.
Na raspolaganju su sledeća proširenja (ekstenzije):